LISÄRESURSSEJA TIETOHALLINTOON JA OHJELMISTOKEHITYKSEEN
 
Kustannustehokkaasti resursseja tietohallintoon ja ohjelmistokehitykseen

TEHOA VIENTIIN 
Kaakkois-Aasian kasvavat markkinat olisivat monelle suomalaiselle yritykselle kiinnostava vientikohde,
mutta miten edetä ilman huomattavia investointeja ja riskejä ?

KUKA

Neuvos ARP, eli Asian Remote Personnel, on henkilöstövuokrausyritys joka toimii osana Neuvos Group -yhtiöitä, ja jonka erikoisalana on aasialaisen etätyövoiman vuokraus pohjoismaisten yritysten tarpeisiin. 

Neuvoksen erikoisalana perustamisvuodesta 1998 on ollut tietojärjestelmäosaaminen. 

Aasiaan laajensimme toimintaamme vuonna 2009 perustaessamme toimipisteen Malesiaan. 

Neuvos Groupin yhtiöt toimivat Suomessa, UK:ssa, Malesiassa ja Singaporessa.

Neuvoksella on suomalainen johto ja omistuspohja.
   
Vuoden 2013 liiketoimintakauppojen myötä Neuvoksen painopiste tietojärjestelmiin tuli muutoskohtaan ja vuoden 2014 strategiassa palvelutoimintaa alettiin varsinaisesti muuttamaan jaettujen henkilöstöresurssien tarjonnasta selvemmin henkilöstövuokraukseen keskittyviksi. 

Kuuden vuoden toimintamme Aasiassa antaa meille kokemuspohjan etsiä, rekrytoida ja kouluttaa parhaat

paikalliset osaajat pohjoismaisten yritysten käyttöön.
   
Samanaikaisesti, vahvan tietotekniikkataustan tukemana olemme erinomainen kumppani 

etätyöskentelyn järjestämiseen ja hallintaan. Etätyöskentelyn ja asiakkaiden järjestelmien etähallinnan

aloitimme jo vuonna 1999, kauan ennen kuin termi "etätyö" oli tullut yleiseen käyttöön.
   
17 vuoden toimintamme aikana on Neuvos aktiivisesti palvellut yli kahtasataa suomalaista, ruotsalaista,

tanskalaista, saksalaista ja ranskalaista yritystä pitkissä yhteistyösuhteissa. Tämän lisäksi olemme

toteuttaneet lyhyempikestoisia projekteja suurelle joukolle muita yrityksiä ympäri maailman.

MITÄ

Vuokraamme yksittäiset henkilöt ja tiimit vastaavasti kuin henkilöstövuokrausyritykset yleensäkin, kuitenkin sillä erotuksella että kauttamme vuokratut työntekijät toimivat etätyöntekijöinä Aasiassa, pääsääntöisesti Malesiassa. 

Erikoisalaamme ovat Aasian kaupan ammattilaiset sekä tietotekniikan alan ammattilaiset. Etsimme ja vuokraamme työntekijöitä myös muihin työtehtäviin, kuten ohjelmistoyritysten ja tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiden tarpeisiin pyydettäessä.

Henkilöitä on saatavilla yksittäisiin projekteihinne sekä jatkuviin työtehtäviin.

Toimialasta riippumatta, etsimme sinulle parhaiten soveltuvat ehdokkaat.
   
 
1. Myyntisihteerit, myyjät ja muu myyntihenkilökunta

 

Yrityksille jotka haluavat laajentaa markkinoitaan Aasian alueella turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Neuvos valitsee ja rekrytoi parhaiten soveltuvat henkilöt yhteistyökumppaniensa kanssa laajasta useita kymmeniä tuhansia ihmisiä kattavasta tietokannasta. Asiakkaanamme asetat kriteeristön työntekijän kokemukselle, osaamiselle ja taipumuksille. Useassa vaiheessa toteutettava valintaprosessi testaa ehdokkaat yhtälailla osaamisen ja kokemuksen kuin työasenteiden ja moraalin osalta.

 

Uniikki yhdistelmämme Aasialaista ja Suomalaista työntekijävalintaprosessia mahdollistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen syntymisen.

 
 
2. IT henkilökunta

 

Tietohallinnon henkilökunnan järjestäminen asiakasyritystemme tarpeisiin on vanhin toiminta-alueistamme. Tietotekniikan projekti-, hallinnointi- ja tukitehtäviä olemme toteuttaneet etänä jo toimintamme toisesta vuodesta-1999 -lähtien. Nykyään tietoteknisten tehtävien toteuttamista etänä rajoittaa ainoastaan fyysisen laitetuen tarve ja tukipalveluissa kotimaisten kielten osaaminen.


MIKSI VUOKRATA AASIALAISTA ETÄHENKILÖKUNTAA 


Neuvoksen palvelu on edullinen ja hyvin pieniriskinen tapa dynaamiselle yritykselle laajentaa Aasiaan.
Myyntitiimin vuokraamalla saat heti käyttöösi kokenutta Aasian kauppatavat ja periaatteet osaavaa henkilökuntaa. Samalla vältät myös merkittävän riskin mikä liittyy yrityksen perustamiseen uuteen maahan, henkilöstön palkkaamiseen, kulttuuri- ja kieliongelmiin, lainopillisiin asioihin sekä usein myös kotimaisen, Aasiaan siirtyvän johtohenkilöstön palkkaamiseen. Useat yritykset kertovat myös tulleensa huijatuiksi Aasian markkinoilla, vuokraamalla henkilökunnan minimoit myös tämän valitettavan riskin.
Tietotekniikkayritykset ja -tiimit hyötyvät alhaisemmasta kustannustasosta ja laajalti saatavilla olevasta osaajakannasta.
 
Muita merkittäviä hyötyjä ovat:
- Hyvin edullinen palkkataso verrattuna pohjoismaihin
- Malesiassa hyvä puhuttu ja kirjoitettu englanninkielen osaaminen
- Malesiassa laajasti saatavissa Kiinan, Indonesian, Malesian ja Intian kielten osaajia joilla sujuvat englanninkielen taidot. Yhdistelmällä katetaan noin 90% Aasian populaation puhumista kielistä.
- Henkilöstöä erittäin kattavasti saatavilla ja valmis valintaprosessi joka huomioi kulttuurien erityispiirteet
- Valinta- ja koulutusprosessi varmistaa että henkilö on tehtävään hyvin soveltuva ja saa tarvittavan kulttuurillisen koulutuksen ymmärtääkseen oikein pohjoismaiset arvot ja toimintatavat.
- Sopimuksemme ja palvelu on täysin hallinnoitu ja kattaa kaikki sivukulut
- Sopimukseemme sisältyy toimitilat, perustyökalut ja tukikulut
- Aikavyöhykkeiden tuoma etu. Myyntihenkilökunta hyötyy kun voi tavoittaa Aasialaiset asiakkaat normaalin työajan puitteissa ja tietotekninen henkilökunta hyötyy esim. päivitys- ja projektitoimissa jotka voidaan tehdä aikaan jolloin Euroopassa on yö.
- Selkeä laskutus arvonlisäverollisena Suomen yhtiöltämme tai veroton laskutus ulkomaiselta yhtiöltämme
 
*Tulossa* Uniikki ohjelmistomme työntekijöiden tehtävien hallintaan, raportointiin ja
palautteen käsittelyyn


 

MIKSI 

MITEN

Toimintamme eroaa henkilöstövuokrauksesta yleisesti siinä että vuokrattava työntekijä toimii normaalisti Aasiassa Neuvoksen tiloista käsin. Työnantaja eli henkilön vuokraaja, pitää yhteyttä työntekijään puhelimen, videoneuvottelun, pikaviestinten ja sähköpostin välityksellä. Hallinnollisista asioista vastaa Neuvos, jonka ansiosta työnantaja voi keskittyä työntekijän tehtävien suunnitteluun ja ohjaamiseen.

Neljävaiheinen ohjelmamme takaa että palvelun käynnistäminen, työntekijän perehdyttäminen ja arviointi sujuvat suunnitellusti ja parhaat mahdolliset tulokset saavutetaan.

 

Vaihe 1. Soveltuvuus

Työnantaja ottaa yhteyttä Neuvokseen, teemme yhdessä esisopimuksen ja Neuvos aloittaa haun. Esivalinnan jälkeen Neuvos toimittaa työnantajan arvioitavaksi muutaman parhaiten soveltuvan ehdokkaan.

Seuraavassa vaiheessa työnantaja valitsee Neuvoksen karsimasta joukosta itselleen sopivimman henkilön ja joissain tapauksissa sopivimmat henkilöt.

 

Vaihe 2. Mukautuvuus

Vaihe kaksi kestää tavallisesti yhden kuukauden. Vaiheen aikana työntekijä saa taustasta ja työtehtävästä riippuen 1-5 pv kestävän peruskoulutuksen joka sisältää perehdyttämisen Pohjoismaiseen, erityisesti Suomalaiseen liiketoimintakulttuuriin, työkalujen käyttökoulutusta sekä nykyaikaisen tietoturvallisuuden koulutuksen. Yleensä työnantaja perehdyttää tässä vaiheessa työntekijän työnantajayrityksen tuotteisiin ja toimintaympäristöön riippuen työntekijän roolista. Työntekijä myös yleensä aloittaa työt heti perusperehdytyksen jälkeen.

 

Vaihe 3. Osaaminen ja Tehokkuus

Vaihe kolme kestää tavallisesti kolme kuukautta mutta voi tarpeiden mukaan olla lyhempi erityisesti silloin jos työntekijä palkataan ainoastaan melko lyhytkestoiseen projektiin. Vaiheessa kolme työntekijä aloittaa vaatimuksen mukaisten työtehtävien suorittamisen ja hänen työsuoritustaan ja työtapojaan seurataan erityisen tarkasti. Työntekijän tulee tässä vaiheessa osoittaa toimivansa tarkalleen ohjeiden mukaisesti ja tehokkaasti.

 

Vaihe 4. Tulokset

Vaihe neljä kestää yleensä kahdeksan kuukautta siten että sen päättyessä työntekijä on ollut töissä yhden vuoden. Vaiheen neljä aikana työntekijältä odotetaan selviä tuloksia, erityisesti myyntihenkilökuntaa arvioitaessa.

Vaiheen neljä jälkeen työntekijän työsuhdetta voidaan jatkaa joko määräaikaisena sopimuksena tai työsuhde voidaan muuttaa pysyväksi.

Työnantaja voi myös purkaa työsuhteen tässä vaiheessa vastaavasti kuin jokaisen vaiheen päättyessä.

 

Toimipiste

Sopimuksemme sisältää työpisteen erinomaisessa sijainnissa olevista toimitiloistamme. Työntekijöiden hyvinvointia silmälläpitäen Penangin toimipisteestämme löytyy myös saunat, suihkut ja kuntosali.

 

Tekniikkaa

Pitkä taustamme turvallisista etäyhteyksistä, IP puheluista ja muista kommunikaatiojärjestelmistä, sekä varmat, nopeat yhteydet,takaavat toiminnalle hyvät tekniset lähtökohdat. Asiakkaanamme työnantajan ei tarvitse huolehtia työkaluista eikä muista työnteolle välttämättömistä seikoista.

Sopimus sisältää aina työntekijän käyttöön peruspöytätyöaseman, mobiilipuhelimen ja tarvittaessa erillisen IP puhelimen mikäli työnantajayrityksellä on käytössään tällainen järjestelmä. Työnantajan toimipisteeseen saadaan myös rakennettua tarvittaessa turvallinen VPN-yhteys. Työntekijän tarvitessa kannettavaa tietokonetta tai erityistä älypuhelinta, vuokraamme tai hankimme hyvillä turvaominaisuuksilla varustetut laitteet kohtuullisin kustannuksin työntekijän käyttöön.

 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää !